Dołącz do biuletynu HSPanel. Dowiedz się jako pierwszy o naszym produkcie, otrzymuj specjalne informacje i nie tylko.

  Wiadomość

  mail. hs@hspanel.net

  GB

  ES   

  PL 

  Tel: +48 793 00 58 58

  Search

  Warunki sprzedaży

  1-W chwili dostarczenia towaru osobie kupującej lub osobie go reprezentującej jest ona/on zobowiązany dokonać dokładnych oględzin pod względem ilościowym i jakościowym towaru oraz spisać wszelkie uwagi, jeśli było to konieczne w dokumencie WZ (Przewoźnika).

  Wszelkie reklamacje dotyczące ilości lub jakości towaru, które nie mogły być zauważone/rozpoznane w momencie dostawy, będą dokonane w ciągu czterech dni od daty dostawy i dodatkowe 10 dni na realizację zwrot/wymiany produktu po uprzednim uzgodnieniu.

  Odpowiedzialność Sprzedającego w przypadku wady własnej ogranicza się do wymiany towaru dotkniętego tą wadą w formie wymiany, która zostanie dokonana za zwrotem towaru w takim stanie, w jakim został dostarczony.

  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamiany lub zgodnie z umową między stronami lub do odmowy przyjęcia zwrotu, jeśli jej zły stan wynika z wad w przechowywaniu, konserwacji, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub instalacji itp.

  2-Wszystkie zwroty towarów muszą uzyskać uprzednią pisemną zgodę sprzedającego. Niespełnienie tego wymogu może spowodować nie przyjęcie reklamacji. W żadnym przypadku zwrot nie będzie przyjmowany po upływie czternastu dni od jego dostawy bez ówczesnego powiadomienia. Nie będzie też możliwe wyprodukowanie towarów specjalnych, wykonanych na życzenie kupującego, zgodnie z zamówieniem ani możliwość anulowania zamówienia. W każdym przypadku koszty transportu zwrotu ponosi kupujący.

  3- Producent udziela 2 letniej gwarancji zgodnie z przepisami gwarancyjnymi CE.

  4-W przypadku braku zapłaty całości lub części kwoty dostarczonego towaru, kupujący będzie odpowiedzialny za naliczenie 2% kary umownej w skali miesiąca od wartości długu od dnia dostarczenia towaru. W każdym razie brak spłaty zadłużenia umożliwi dochodzenie jego zapłaty w całości przed wygaśnięciem umowy, a także możliwość wstrzymania bieżącej dostawy.

  5-Wszelkie spory, które nie zostały rozwiązane przez obie strony, podlegają jurysdykcji i uprawnieniom sądów i trybunałów w Warszawie.